Κεντρική

ΚΥΡ.ΛΙΛΤΣΗΣ - ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΔΗΣ Ε.Π.Ε -    

                             " ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ Ε.Π.Ε"

  • Eμπορία (εισαγωγή - εξαγωγή) και αντιπροσωπεία γεωργικών φαρμάκων, σπόρων, λιπασμάτων και αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών εφοδίων. 
  •  Eμπορία (εισαγωγή - εξαγωγή) και αντιπροσωπεία γεωργικών μηχανημάτων, συστημάτων άρδευσης και συναφών ειδών.
  • Φυτορίο (παραγωγή και πολλαπλασιαστικό υλικό) λαχανοκομικών, καλλωπιστικών και οπωροφόρων φυτών. 
  • Σποροπαραγωγή δημητριακών, λαχανοκομικών, ανθοκομικών και ψυχανθών φυτών.