Δημοσιεύσεις (Ισολογισμών -εταιρικών εγγράφων)

  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ :-ΚΥΡΙΑΚΙΟΣ Α.ΛΙΛΤΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΘΕΟΔΟΣΙΔΗΣ Ε.Π.Ε-
  • ΤΙΤΛΟΣ : ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ Ε.Π.Ε
  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ      
  • ΑΦΜ : 998692600
  • Δ.Ο.Υ : ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
  • Γ.Ε.ΜΗ/ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : ΠΕΛΛΑΣ / 23881847000
  • ΑΡ.Μ ΑΕ ή ΕΠΕ: 1471/26.10.2006

         ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                          ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012                                           10/04/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013                                           31/05/2014          

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014                                           21/05/2015